Human Resources

apr 9, 2018

De continue groei van Makso Assemblage heeft ons duidelijk gemaakt dat wij ook nadrukkelijk aandacht moesten gaan besteden aan het herinrichten en uitrollen van onze activiteiten op het gebied van personeelszaken. Of liever gezegd Human Resources. Onze collega’s zijn immers verantwoordelijk voor het realiseren van onze niet aflatende groei.

Vorige jaar augustus is Rianne Dillen daarom als HR-adviseur ons team komen versterken. Rianne is 29 jaar en afkomstig uit Veenendaal. Na het afronden van haar studie aan de Hogeschool Utrecht heeft Rianne in verschillende HR-functies werkervaring opgedaan binnen diverse (grote) bedrijven in de regio. Het continue blijven verwerven van kennis en inzichten en het blijven bijleren, loopt als een rode draad door haar loopbaan. Die inzet draagt zeker bij tot een optimale invulling, en waar nodig uitbreiding, van haar huidige spilfunctie bij Makso. Haar drive en motivatie vindt zij in het werken met mensen, leren en het begeleiden van onze organisatie naar verdere professionalisatie.

Bij Makso is zij vorig jaar direct aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuw HR-beleid en het opstellen van een functiehuis met daaraan gekoppeld het salarishuis. Rianne zet zich in om er waar mogelijk aan bij te dragen dat onze collega’s goed in hun vel zitten. Dit heeft namelijk direct invloed op de uitvoering van de werkzaamheden en het verloop binnen Makso, dat overigens zeer laag is.

Rianne ziet het als haar belangrijkste uitdaging zichzelf te blijven ontwikkelen op die gebieden waarmee zij gericht kan bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van Makso.

Op die manier werken we samen aan een gezond en sterk Makso, voor nu en de toekomst.