Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en leveringen van Makso Assemblage B.V. zijn onze algemene- en verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30094587

Download hier onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden